Vår historia


Historien om Radio Skellefteå


1985


ALLT STARTADE HÄR

Startade luftsänd radio då fem kyrkliga föreningar och
Folkpartiet började sända andakter och politisk radio.

1986


LO SÄNDNINGAR

Startade LO sändningar på dagtid från Medlefors folkhögskola.
De flesta politiska partierna i Skellefteå var medlemmar i närradioföreningen.

1987


FÖRSTA INVANDRARFÖRENINGEN

Första invandrarföreningen börjar sända på persiska.
Parviz Chehrehnegar samordnar sändningarna på Medlefors folkhögskola.

1988


”PROJEKT FÖR ARBETSLÖSA”

Arbetarrörelsen startar första ”projekt för arbetslösa” under hösten detta år. Under sommaren har Närradioföreningen tillsammans med Skellefteå kommun genomfört turistradio med en grupp hårdrocksdiggande ungdomar, som inte alltid uppskattas av allmänheten.


1990


NORRA STATION

En ny sammanslutning bildas som kallas Norra Station som består av fem olika föreningar med Medlefors folkhögskola som samordnare.


1992


KOMMERSIELL NÄRRADIO

Norra Station blir kommersiell närradio med anställd personal. Arbetslöshetsprojekt genomfördes parallellt med radiosatsningen. Närradion blomstrar och har många aktiva föreningar.
Huvudstudion flyttas till Mullberget, även kallad ”burken” pga. ljudet.

1993


LOKALRADIOTILLSTÅND

Lokalradiotillstånd auktioneras ut.

1995


NORRA STATION AVVECKLAS

Norra Station drar sig tillbaka och arbetarrörelsen avvecklar all verksamhet ute på Medlefors.
Kvar bland sändande politiska föreningar var Centern och Kristdemokraterna.

1996


BYTER NAMN

Skellefteå Närradioförening byter namn till Radio Skellefteå.
Radioföreningen Goldtown Radio bildas med ett arbetslöshetsprojekt där 15 deltagare trängdes i ett 16 kvadratmeters förråd på Mullberget.

1998


ANSTÄLLER KASSÖR OCH DELTAGARE ÖKAR

Föreningen anställer kassör och vi flyttar till Köpmangatan 11.
Antalet deltagare är nu uppe i 20 och fler står på kö att få en praktikplats.

2001


PROJEKTANSTÄLLD

En person projektanställs i ett Demokratiprojekt som har som mål att bli en länk mellan politiker och allmänhet.
Resultatet blir att Radio Skellefteå blir ett viktigt forum för den politiska debatten i kommunen.

2003


EKONOMIN BLIR ANSTRÄNGD

Arbetsförmedlingen gör panikstopp pga. ekonomiska orsaker. Minskar drastiskt antalet praktikplatser på Radio Skellefteå och vår ekonomi blir ansträngd som för många andra föreningar som anpassat sin verksamhet till större arbetsmarknadsprojekt.

Vi firar 20 år med nostalgiprogram och är samtidigt värd för Närradions Riksorganisations årsstämma.
Arbetsförmedlingens panikstopp förväntas lätta i slutet av året enligt alla experter, men det är för sent att vända utvecklingen.


2004


KONKURS

Konkursen är ett faktum i maj månad, fyra anställda är utan jobb och en konkursförvaltare tar över Radio Skellefteå. Närradioföreningen Radio Skellefteå måste stoppa sändningarna och går till historien.

2004


EN SOMMAR MED TOTAL TYSTNAD


2004


NYSTART

Nystart i oktober. Radio Skellefteå är med på plan igen, lite tilltufsad men revanschsugen, nu under föreningen Goldtown Radio.

2005


STABIL GRUND

Har börjat bra. Vi har funnit en stabil grund för fortsatta närradiosändningar över Skellefteå kommun.
Sommaren testades ett automat-sänt koncept med reportage, sommarpratare och skrönor som gav mersmak. Hösten användes till att fånga nya lyssnare och profilera radiostationen.

2006


GOD LIKVIDITET

Fokus detta år var att skapa god likviditet i föreningen, Goldtown Radios soliditet och likviditet var vid årets slut mycket god.

2007


GODA LYSSNARSIFFROR

En stabil ekonomi gör att radion utvecklas och vi tittar nu framåt med tillförsikt. Goda lyssnarsiffror och ett lite annorlunda koncept införs. Vi börjar sända dansband i radion, med god respons.

2008


SKÖN BLANDNING

Country, dansband, pop och rock i skön blandning. Goldtown Radio visar att det går att nå en bred publik. Vi deltar i uppbyggnaden av TV Skellefteå. Praktikanter på radion kommer från medieutbildningar på universitetsnivå.

2009


HÖGKONJUNKTUR

Året börjar med ordet ”Kris”, i alla fall bland företagare i Skellefteå. Vi på Radio Skellefteå får i stället högkonjunktur när det gäller arbetsmarknadsprojekt. Vis av erfarenhet begränsas antalet deltagare. Carl-Åke Edström anställs på heltid för att bevaka de kommande valen och lokala händelser.

2010


FAS 3

Begreppet Fas 3 träder in i studion. Ett mindre antal långtidsarbetslösa kommer till studion. Vi bygger upp en lokal nyhetsredaktion med mål att bättre kunna informera Skelleftebor om vad som händer i stan, stort och smått. Ekonomin är god.

Lena Sandström anställs på halvtid för att hjälpa till med administration och radio. Vi är nu 4 anställda och 5 praktikanter.


2011


UTÖKAR SÄNDNINGSOMRÅDET

Kommersiella radion finns inte fysiskt på orten men stockholmsradion växer som svampar i skogen. Nu finns det två popkanaler, två rockkanaler som försöker överträffa varandra. Vi på närradion tar det med ro och fortsätter med vår breda musik blandat med lokala nyheter. Vi bygger upp en extra studio för produktion och utökar sändningsområdet på frekvensen FM 91.5. En helt ny mindre slavsändare FM 101.4 sätts upp i Skelleftehamn som har haft lite radioskugga. Musikformatet ändras till något lugnare tempo då vi inte kan ha tre rockkanaler i Skellefteå.

2012


LYSSNARUNDERSÖKNING

Vi har genomfört en egen lyssnarundersökning som visar på fantastiska lyssnarsiffror. Vi har helt enkelt ringt 1000 personer i Skellefteå kommun och frågat. 12% uppger att de lyssnar dagligen på vår radio och 53% har lyssnat minst en gång den senaste månaden.

2013


UTÖKNING AV ANTALET SÄNDARE

Marlene Örnberg återanställs som administratör efter ett 10-tal år i annan tjänst. Utökning av antalet sändare. Vi har sändare i Skellefteå, Bygdsiljum, Jörn och Skelleftehamn och kan påstå oss vara kommuntäckande i en av landets största kommuner.

2014


SAMARBETE MED TV SKELLEFTEÅ

Ett nära samarbete inleds med lokala och ideella TV kanalen, TV Skellefteå. Föreningen sköter handledning, utveckling och administration av kanalen.

2015


NY TEKNIKANSVARIG

Den första Oktober anställdes Jonas Melander som radions teknikansvarige för att få en bra övergång att ta över ansvaret på grund av att Bert går i pension året 2016.

2016


NY LYSSNARUNDERSÖKNING & SÄNDARUTRUSTNING

En ny lyssnarundersökning gjordes på försommaren. En lite höjning 13% lyssnar dagligen och totalt 55% av kommuninvånarna lyssnar på oss minst någon gång varje månad. Efter sommaren genomfördes det en större uppgradering av vår sändarutrustning till ett fullt digitalt system. Ljudnivåer och kvalitén höjdes rejält. Fas 3 får ett stoppdatum, att i Januari 2018 så ska det fasas ut.

2017


NY PERSON ANSTÄLLS

I december anställs Fredrik Augustin som programledare och redigerare.

2018


EN PERSON SLUTAR

Året börjar bra men till hösten så slutar Marlene sin anställning.
Trots detta, vi hoppas att år 2019 är ett bättre och spännande år med nya utmaningar och kanske någon ny i personalstyrkan.

2019


ÄNDRING I PERSONALSTYRKAN

Tommy vår reklamförsäljare går i pension början av året.
Vi får en ny person i personalstyrkan: Bitte Ekersund som tar över reklamförsäljningen.

2020


ETT MÖRKT ÅR

Inte den ljusaste tiden för radion. Coronapandemin slår hårt och det ser vi på våra reklamkunder som minskar rejält. Vi tar oss igenom året med munskydd och avstånd.


Nu spelas

Laddar...

Laddar...