Lyssnarundersökning 2016

Under försommaren 2016 genomförde vi en lyssnarundersökning av lyssnandet på vår radiostation.
Totalt 1000 st deltog


Av deltagarna angav 55% att de lyssnar på Radio Skellefteå


13 % Lyssnar dagligen


26% Lyssnar minst en gång per vecka


16% Lyssnar någon gång varje månad


45% Lyssnar inte på radiokanalen


Utslaget på Skellefteå kommuns invånare 72 042 personer


9 365 Lyssnar dagligen (13%)


28 096 Lyssnar minst en gång per vecka (13% + 26%)


39 623 Lyssnar någon gång varje månad (13% + 26% + 16%)


32 419 Lyssnar inte på radiokanalen (45%)


Lyssnar på Radio Skellefteå 2016


Motsvarande siffror lyssnarundersökning 2013
Dagligen 13%, Vecka 17%, Månad 25%, Lyssnar ej 45%Nu spelas

Laddar...

Laddar...